willyschmerz: (Default)
[personal profile] willyschmerz
Є така чудова легенда: коли американці полетіли в космос, серед інших проблем вони стикнулись із тим, що за відсутності сили земного тяжіння неможливо писати звичайними ручками - ніщо не змушує чорнила текти вниз. Витративши кілька мільйонів доларів на дослідження, НАСА таки подолало цю проблему, розробивши спеціальну ручку, здатну писати в невагомості. Радянські космонавти теж стикались із цією проблемою. Вони побороли її інакше - замість ручок стали використовувати олівці.

Красива легенда. Шкода було з нею розлучатись.Так от, на початку космічних польотів і американські і радянські космонавти користувались олівцями. Олівці виявились не дуже зручною штукою: час від часу грифель ламається, гострі дрібні уламки не падають вниз, як на землі, а розлітаються навколо та можуть потрапити в очі або їх можна випадково вдихнути. Втім, із цим мирились.

Також враховуючи досвід пожежі на командному модулі Аполон-1, коли в насиченій киснем атмосфері запалало все, що могло горіти (внаслідок пожежі загинуло троє людей), в НАСА намагались позбутись всього горючого з космічних кораблів. Деревина олівців у кисні горить чудово, тож олівців теж бажано було позбутись.

Таким чином, НАСА закупило у приватного підприємця на ім'я Пол Фішер партію спеціальних "космічних ручок". Розробляв та виготовляв ці ручки Фішер самостійно за власний кошт - маючи на меті продавати їх різним споживачам, у тому числі і НАСА, тож при виготовленні враховував їхні побажання. Всі деталі ручки виготовлені з металу, чорнила горять тільки при високій температурі. Ручка здатна писати в вакуумі, невагомості, при температурах від +150 до -50 градусів Цельсія. При ще нижчих температурах (до -120 градусів) ручка все одно на кілька хвилин зберігає здатність писати, поки вся не промерзне.

НАСА закупило 400 ручок Фішера по ціні 2 долара 95 центів за штуку. Загалом 1180 доларів. Зараз ці ручки продаються дещо дорожче. Але до мільйонів доларів все одно дуже далеко.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.