willyschmerz: (Default)
[personal profile] willyschmerz
о дивизии "Нахтигаль" слышали?

Власне, за посиланням ходити не обов'язково (там, вибачте, срач). Але саме по собі поставлене питання - хіба не прекрасне?