willyschmerz: (Default)
[personal profile] willyschmerz


В порядку звичайного ознайомлення себе з різноманітними фаховими технологіями я нещодавно мав невеличкий досвід спілкування з сабжем. Просто по ходу читання якоїсь документації трапилась мені ця абревіатура. Оскільки це сполучення літер мені абсолютно нічого не говорило, то я просто мусив хоча би дізнатись про що йдеться.Виявилось, що це такий черговий майкрософтівський фреймворк, цього разу - для створення різноманітних комп'ютерних іграшок (принаймні, саме так про це було написано на сайті майкрософту). Цікаво! - сказав я собі. Зараз викачаю, встановлю та швиденько нашкарябаю якусь простенку іграшку, буде і мені розвага і заразом ознайомлюсь із додатковою новітньою технологією. Варіантів "простенької іграшки" було два: або лайнз або майнсвіпер. Почухавши потилицю я обрав лайнз, як нмсд простішу: за допомогою звичайного WinAPI на C++ їх можна сяк-так написати за якусь годину, довести до більш-менш пристойного вигляду ще за стільки ж. Але ж то голе API, а тут у нас спеціалізований фреймворк для швидкого та зручного виготовлення іграшок, має бути зовсім просто. Тим більше, що для такої забавки не треба нічого екстраординарного, це ж навіть не 3D.


Тож викачав я цей фреймворк, встановив, викачав якусь документацію та зразки проектів. Взяв базовий зразок, викинув із нього все окрім ініціалізації графіки та поставив на компіляцію. І диво! - все одразу ж благополучно зібралось. Сповнений приємних сподівань, я запустив новостворену програмку (яка не мала робити нічого окрім як створити віконце для гри й одразу ж його закрити) і отримав акуратне повідомлення про помилку. Повідомлення виглядало дещо дивно: ваша відеокарта не підтримує піксельні шейдери версії 4.

Хм, шейдери? На біса мені шейдери? Я взагалі збираюсь обмежитись двовимірною графікою! І взагалі, звідки вони взялися? Мабуть, я був неуважний та десь у коді залишив щось зайве, зараз же виправлю! Продивився код - ні, нічого схожого тут немає. Параметри проекту - теж нічого. Мабуть я не перший, хто має таку проблему, ну-ка що нам скаже гугль? Дійсно, гугль дає посилання на якийсь форум майкрософтівських розробників, де якийсь чолов'яга живописує все точно як у мене: створив за зразком, компілюється ок, не стартує без шейдерів. І є відповідь від відповідального за підтримку XNA-програмістів працівника майкрософту: так ваша ж відеокарточка не підтримує такі необхідні піксельні шейдери класної версії 4! Ні-ні, створені нашим прекрасним XNA ігри не будуть працювати на комп'ютерах із такими безнадійно застарілими відеокартами! Придбайте собі нову відеокартку і всьо будєт чьотко..

Уявляєте собі, яка нелюдська краса? Чимало (фактично - переважна більшість) дуже непоганих комп'ютерів НЕ ПОТЯГНУТЬ абсолютно двовимірний тетріс, якщо той тетріс написаний на цьому прекрасному XNA Framework? Навіть не зважаючи на те, що цей тетріс ніколи в житті не буде користуватись тією можливістю, без якої він не запускається? Я не повірив. Але пошукав іще по їхньому сайту - виявляється, правда.

Тож я не довго вагавсь: швиденько деінсталював до дідька цього XNA, а за ним і всю документацію, зразки програм та на тому й завершив свою невдалу спробу познайомитись із цим продуктом людського генію.Отаке.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.