16/4/07

willyschmerz: (Default)
Вчора, проїжджаючи Трипіллям, мав змогу побачити один із осередків трипільської культури.

Read more... )